"PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO - 1. ÚNORA 2017 OD 14.oo HODIN PRO VŠECHNY ZÁJEMCE Z ŘAD ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL"..