"PŘIHLÁŠKY K JEDNOTNÝM ZKOUŠKÁM V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BYLY ODESLÁNY DO CERMATu. PO JEJICH ZPRACOVÁNÍ BUDOU VŠEM UCHAZEČŮM O STUDIUM MATURITNÍCH OBORŮ ZASLÁNY POZVÁNKY KE ZKOUŠKÁM JAK PRO I. TERMÍN, TAK I PRO II. TERMÍN."..